Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinnor upplevde trakasserier från sin chef på friskvårdscenter

Händelsen enligt anmälan

Under vintern 2007 var två muslimska kvinnor timanställda på ett friskvårdscenter i Malmö. Deras chef fällde negativa kommentarer om deras val att bära huvudduk, att fasta och att inte äta fläskkött. De fick även höra att de inte kunde få fast anställning så länge de bar huvudduk. Han ska också vid ett flertal tillfällen utan förvarning gått i omklädningsrummet när kvinnorna bytte om. Vid flera tillfällen ville han titta under deras sjalar och föreslog att de kunde visa håret "bara för honom".

15 september 2008: Ansökan om stämning

Dåvarande ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) stämde friskvårdscentret och menade att föreningen gjort sig skyldig till diskriminering som är förbjuden enligt 16 a § jämställdhetslagen (1991:433) och 9 a § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

24 mars 2010: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) kom fram till att det inte är bevisat att chefen har utsatt kvinnorna för diskriminering genom trakasserier som har samband med religion. Domstolen anser också att kvinnorna inte gjort tillräckligt klart för chefen att de känt sig kränkta av hans kommentarer. Även om chefen uttryckt sig taktlöst så var det menat som skämt, menar AD.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021