Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinna omplacerades efter föräldraledighet

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan har varit anställd som biståndshandläggare inom kommunens äldreomsorg sedan 2018. Våren 2022 gick hon på föräldraledighet. När hon inför sin återgång i tjänst hade kontakt med sin chef berättade chefen att hon var så nöjd med vikarien att denne skulle få behålla kvinnans arbetsuppgifter permanent. Kvinnan skulle därför omplaceras till att handlägga en annan typ av biståndsärenden, som hon inte hade någon tidigare erfarenhet av.

DO:s bedömning

Enligt föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt att efter en föräldra­ledighet återfå sina gamla arbetsuppgifter om det inte är omöjligt av andra orsaker. Att omplacera en arbetstagare för att arbetsgivaren vill behålla den föräldralediges vikarie är därför enligt DO ett missgynnande som är förbjudet enligt lagen, oavsett om de nya arbetsuppgifterna är likvärdiga eller inte.

Arbetsgivaren har enbart rätt att omplacera en arbetstagare om det helt enkelt är omöjligt för arbetstagaren att återgå till den tidigare tjänsten, till exempel om tjänsten till följd av en omorganisation inte längre finns kvar.

8 februari 2023: DO begär ersättning

DO begär att kommunen betalar 75 000 kronor i skadestånd till kvinnan, då hon missgynnats av arbetsgivaren.

28 februari 2024: Stämning

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) och yrkade på att kommunen ska betala 75 000 kronor i skadestånd för kränkning till den anställda.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 maj 2024