Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinna nekades fortsatt arbete på sportbar på grund av graviditet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna hade arbetat som timanställd på en sportbar sedan september 2023. I slutet av oktober meddelade hon arbetsgivaren att hon var gravid. Den 30 november fick hon besked av arbetsgivaren att hon inte skulle få fler arbetspass. Av en inspelning framgår att åtminstone ett av skälen till det var hennes graviditet.

DO:s bedömning

DO har utrett händelsen och bedömer att kvinnan utsatts för diskriminering.

9 april 2024: DO begär ersättning

DO begär att bolaget ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

6 maj 2024: Sportbaren betalar ersättning

Sportbaren har nu betalat diskrimineringsersättning och DO avslutar därmed ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 maj 2024