Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kronofogdemyndigheten brister i arbetet med lönekartläggning

DO har granskat Kronofogdemyndighetens arbete med lönekartläggning.

Därför inledde DO en tillsyn

Lönekartläggning ska genomföras varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Trots att kravet på en årlig lönekartläggning finns i diskrimineringslagen, har det i olika sammanhang framkommit att många arbetsgivare inte följer det gällande regelverket. Det gäller bland annat statliga myndigheter. DO inledde därför en tillsyn av flera myndigheter, bland annat Kronofogdemyndigheten, för att kontrollera efterlevnaden.

DO:s beslut

DO har efter sin granskning av Kronofogdemyndighetens handlingar bedömt att myndigheten inte levt upp till diskrimineringslagens krav på att göra en lönekartläggning.

DO kommer att följa upp Kronofogdens arbete med lönekartläggning.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut DO 2022/3729 Pdf, 176.2 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 januari 2024