Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kriminalvården brister i arbetet med lönekartläggning

DO har granskat Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning.

Därför inledde DO en tillsyn

Lönekartläggning ska genomföras varje år och syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Trots att kravet på en årlig lönekartläggning har funnits i lagen i drygt fem år har det i olika sammanhang framkommit att många arbetsgivare inte följer gällande regelverk. Det gäller bland annat statliga myndigheter. DO inledde därför en tillsyn av fem myndigheter för att kontrollera efterlevnaden.

DO:s beslut

DO konstaterar att Kriminalvården inte har genomfört någon lönekartläggning under 2021, och att myndigheten därför inte lever upp till lagens krav.

DO bedömer också att Kriminalvårdens senaste lönekartläggning från 2020 innehåller flera brister i såväl underlag, som omfattning och analys.

Bland annat har Kriminalvården inte kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdiga arbeten. Myndigheten har inte heller kartlagt och analyserat löneskillnaderna mellan olika grupper med arbetstagare, där de icke-kvinnodominerade grupperna har högre lön trots lägre krav jämfört de kvinnodominerade grupperna.

DO kommer i början av nästa år att följa upp Kriminalvårdens lönekartläggningsarbete och kontrollera att myndigheten rättar sig efter lagens krav.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024