Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krav på ålder och kön i jobbannons

DO har granskat om en arbetsgivare överträtt förbudet mot diskriminering genom att vid annonsering efter en personlig assistent ställa krav som har samband med kön och ålder.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har uppmärksammats på att bolaget på sin webbplats har publicerat en platsannons som bland annat ställer krav på viss ålder och visst kön för en anställning som personlig assistent. Enligt annonsen ska sökanden vara kvinna och minst 20 år gammal. Kravet på visst kön har i annonsen motiverats av hänsyn till främjandet av en jämn könsfördelning i arbetsgruppen. Någon motsvarande motivering finns inte för kravet på viss ålder.

DO:s beslut

Genom att ställa krav på ålder i den aktuella platsannonsen bedömer DO att bolaget har överträtt förbudet mot direkt diskriminering.

Däremot bedömer DO att bolaget inte överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön. Vid rekrytering av en personlig assistent som ska utföra arbetsmoment av tydligt integritetskänslig karaktär, får det anses godtagbart att ställa krav som syftar till att säkerställa respekten för brukarens behov av självbestämmande och kroppslig integritet. Kön kan i det sammanhanget vara lämpligt och nödvändigt att beakta.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021