Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krav i kollektivavtal uteslöt personer med funktionsnedsättning

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som har en funktionsnedsättning i form av nedsatt arbetsförmåga (75 procent) sökte ett bemanningsarbete som arenavärd hos det aktuella bolaget. Arbetets omfattning angavs vara 20 procent.

När kvinnan kontaktade bolaget fick hon veta att hon inte uppfyllde det sysselsättningskrav som gällde för arbetet enligt de kollektivavtal som bolaget var skyldigt att följa.

16 oktober 2019: DO stämmer

DO menar att bolaget har utsatt kvinnan för direkt diskriminering genom att tillämpat sysselsättningskravet i förhållande till henne i samband med att hon visade intresse för extraarbete i bolagets bemanningsverksamhet.

För att förhindra att avtalsbestämmelsen fortsatt begränsar kvinnans möjligheter att få arbete, yrkar DO att en allmän ram för likabehandling ska jämkas på ett sådant sätt att den otillåtna inskränkningen undanröjs.

9 september 2020: Målet avskrivs

Eftersom företaget har erkänt att kvinnan diskriminerats och parterna på central nivå nu har beslutat att ändra den relevanta kollektivavtals­bestämmelsen, bedömer DO att myndighetens syfte med att driva målet har uppfyllts. En överenskommelse om att kvinnan ska få 55 000 kr i ersättning har också träffats.

Överenskommelsen och ändringen innebär att det inte längre finns någon tvist mellan parterna, och målet i Arbetsdomstolen har därför avskrivits.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 januari 2022