Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun tog hänsyn till sökandens etniska tillhörighet vid tillsättning av chefstjänster

Därför inledde DO en tillsyn

En anmälare har lämnat uppgifter om att trafikkontoret inom Göteborgs kommun beaktar sökandens etniska tillhörighet vid tillsättning av chefstjänster. Bakgrunden till det var ett uppdrag från kommunfullmäktige att kraftigt öka andelen chefer födda utanför Norden.

Arbetsgivare får enligt diskrimineringslagen inte diskriminera arbetssökanden på grund av etnisk tillhörighet. DO har mot denna bakgrund begärt ett yttrande från kommunen.

DO:s beslut

DO konstaterar att rekryteringsförfarandet inte är förenligt med diskrimineringslagen. DO:s bedömning är att rekryteringsförfarandet, vars syfte har varit att öka andelen chefer födda utanför Norden, har inneburit en otillåten form av positiv särbehandling. Positiv särbehandling är inte tillåten vad gäller diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

Vid rekrytering finns ett undantag från diskrimineringsförbudet i fråga om etnisk tillhörighet om det i arbetets natur utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha viss etnisk tillhörighet. Kravet ska också ha ett berättigat syfte. Av utredningen framgår inte att de chefstjänster som uppdraget från kommunfullmäktige avser är sådana tjänster som omfattas av undantaget.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022