Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun nekade timanställd fortsatt arbete för att hon bär slöja

Händelsen enligt anmälan

En kvinna arbetar som timanställd inom hemtjänsten i en kommun. Hon bär slöja i form av hijab under sina arbetspass då detta följer av hennes religion. Kvinnans chef tar under ett ledningsgruppsmöte upp frågan om inköp av slöjor som arbetskläder. Då meddelar verksamhetschefen för äldreomsorgen att det inte är tillåtet för hemtjänstmedarbetare att bära slöja under arbetet. På grund av detta får kvinnan kort därefter beskedet av sin chef att hon inte får fortsatt anställning om hon bär slöja under arbetet.

DO:s bedömning

DO bedömer efter utredning av händelsen att kvinnan utsattes för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

Av DO:s utredning framgår att anmälaren till följd av beskedet under cirka en månads tid inte får arbeta några pass inom ramen för sin timanställning i äldreomsorgen. Utöver den missgynnande behandlingen leder agerandet även till att anmälaren förlorar inkomst.

Kommunen medger att kvinnan genom beskedet blev missgynnad. Men menar att händelsen beror på ett missförstånd som skedde under det möte där de diskuterat frågan om inköp av hijab som en del av arbetskläderna. Under överläggning med DO har verksamhetschefen förklarat att hon av misstag uppfattat att frågan rörde inköp av den typ av slöja som täcker bärarens ansikte (niqab).

Efter att kommunen blir uppmärksammad om det inträffade så erbjuds kvinnan att fortsätta sin timanställning.

20 maj 2022: Krav på diskrimineringsersättning

DO begär att kommunen ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning samt ersättning för förlorad inkomst till kvinnan.

25 maj 2022: Kommun betalar begärd ersättning till kvinnan

Kommunen, som har medgett att kvinnan diskriminerats betalar begärd diskrimineringsersättning till kvinnan. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 maj 2022