Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun förlängde inte beredskapsanställning när arbetstagaren fyllt 65 år

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom en anmälan uppmärksammats på att en arbetstagare, som varit sysselsatt i en kollektivavtalad beredskapsanställning inom Karlskrona kommun, har upplevt sig åldersdiskriminerad i samband med att kommunen valt att inte förlänga hans anställning då han fyllt 65 år och kunnat uppbära ålderspension.

DO:s beslut

DO bedömer att Karlskrona kommun inte har överträtt diskrimineringsförbudet i 2 kapitlet 1 paragrafen i diskrimineringslagen.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022