Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat

Händelsen enligt anmälan

Under våren 2023 utannonserade en kommun i Mellansverige ett antal sommarvikariat inom vård och omsorg, bland annat inom boendestöd. Boendestöd är en form av kommunalt bistånd som innefattar praktiskt stöd i vardagslivet, exempelvis hjälp med att öppna och gå igenom post, städa och göra en hushållsbudget. I den aktuella kommunen är det ett krav för att beviljas boendestöd att den sökande har en funktionsnedsättning.

Den man som ärendet gäller hade själv haft boendestöd och hade haft positiva erfarenheter av det. Han lämnade därför in en ansökan och erbjöds ett sommarvikariat som boendestödjare.

Ett par dagar senare kontaktade kommunens rekryterare mannen igen och drog tillbaka anvisningen till boendestödsenheten. Bakgrunden var att rekryteraren felaktigt hade fått information om att kommunens rutiner var att en person som själv har haft boendestöd inte kunde arbeta på den enheten. Mannen erbjöds i stället ett sommarvikariat på en annan enhet, men mannen tackade nej till det då han endast var intresserad av arbetet som boende­stödjare.

DO:s bedömning

Trots att det aktuella tillbakadragandet berodde på ett missförstånd om kommunens rutiner, bedömer DO att kommunen missgynnat mannen av skäl som har samband med funktionsnedsättning. Detta beror på att personer utan funktionsnedsättning inte kan få boendestöd och därför inte heller kan nekas ett vikariat av den anledningen.

8 december 2023: DO begär ersättning

DO begär att kommunen ska betala 30 000 kronor i diskriminerings­­ersättning till mannen.

9 januari 2024: Kommunen betalar

Eftersom kommunen nu har betalat ersättning till mannen och tidigare även erkänt diskriminering av mannen, avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 mars 2024