Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun avslutade provanställning för kvinna som var gravid

Händelsen genom anmälan

En kvinna var provanställd på ett kommunalt äldreboende. Ett par veckor efter att hon berättat för sin chef att hon var gravid fick hon beskedet att hennes provanställning skulle avslutas. Motiveringen var att hon haft hög frånvaro.

Den provanställda kvinnans frånvaro var till del kopplad till hennes graviditet, till del hennes vård av ett barn med funktionsnedsättning.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och bedömer att kvinnan har utsatts för diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön och funktionsnedsättning.

20 oktober 2022: DO begär ersättning

DO begär att kommunen ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

26 oktober 2022: Kommunen betalar ersättning

Kommunen betalar den begärda ersättningen till kvinnan. Därför avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022