Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun anpassar inte stöd till sommarjobbare

DO har granskat en kommuns arbetssätt kring kommunala sommarjobb i förhållande till förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om att en anställd upplevt sig diskriminerad av en förvaltning i en kommun på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning. Det skedde i samband med anställningen som sommarjobbare.

DO:s beslut

Vi bedömer att det finns en risk att kommunens nuvarande arbetssätt leder till diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

När en arbetsgivare får kännedom om en arbetstagares funktionsnedsättning, ska arbetsgivaren vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att arbetstagaren ska komma i jämförbar situation med andra medarbetare utan sådan funktionsnedsättning.

Av utredningen framgår att förvaltningen inte gör någon särskild utredning om stöd- och anpassningsåtgärder för sommarjobbande ungdomar med funktionsnedsättning. DO bedömer att det medför en risk för kommunen att bryta mot förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

DO avslutar ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Till toppen