Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Karolinska sjukhusets agerande när anställd uppmärksammade pågående trakasserier

Därför inledde DO en tillsyn

Tillsynen inleddes efter att DO hade tagit del av uppgifter i media som gjorde gällande att läkare på Karolinska universitetssjukhuset under flera år hade utsatts för vad som beskrevs som antisemitiska trakasserier och att en av läkarna hade anmält saken till arbetsgivaren utan att sjukhuset hade vidtagit några relevanta åtgärder för att utreda trakasserierna.

DO har därför valt att granska om Karolinska universitetssjukhuset under den aktuella perioden har agerat på det sätt som krävs av en arbetsgivare som får kännedom om att en eller flera arbetstagare kan vara utsatta för trakasserier.

DO:s beslut

DO:s bedömning är att Karolinska under perioden juni 2017 till december 2018 har brustit i sin utredningsskyldighet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022