Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Jämställdhetsarbetet i statliga myndigheter

DO granskade statliga myndigheters jämställdhetsarbete. Granskningen omfattande statliga myndigheter med minst 25 anställda.

DO begärde att få ta del av arbetsgivarnas jämställdhetsplaner och granskade att de uppfyller lagens krav- Granskningen inleddes i juli, 2016 och avslutades i mars 2017.

Den vanligaste bristen i myndigheternas jämställdhetsplaner var att det saknades en redovisning och utvärdering av åtgärder i tidigare jämställdhetsplaner. En annan vanlig brist var att handlingsplanen för jämställda löner saknades. I flera fall saknades båda dessa delar.

Observera att förändringar i diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2017. Det tidigare kravet på att ta fram en jämställdhetsplan har ersatts med ett krav på att hela arbetet ska dokumenteras.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021
Till toppen