Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

IT-företag sade upp kvinna på grund av vård av sjukt barn

Händelsen enligt anmälan

Kort efter det att kvinnan påbörjat sin provanställning vid it-företaget tvingades hon vara hemma för vård av barn (VAB) eftersom dottern var sjuk med feber. Under de två första veckorna blev det sammanlagt fyra dagar som kvinnan var hemma. På söndagen den andra anställningsveckan blev hon uppringd av en representant från företaget som sa att hon inte behövde komma tillbaka mer eftersom det inte fungerade med hennes frånvaro.

DO:s bedömning

DO ansåg att IT-företaget missgynnat kvinnan på skäl som har samband med föräldraledighet.

5 juni 2014: Stämning

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) och yrkade på att IT-företaget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till den anställda.

8 oktober 2014: Dom i Arbetsdomstolen (tredskodom)

AD dömde företaget att 100 000 kronor i skadestånd till den anställda i en så kallad tredskodom. En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak utan att domstolen dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. I det här fallet har inte företaget svarat på DO:s stämningsansökan.

Domen vann laga kraft den 8 november 2014.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021