Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Inkassobolag avslutade provanställning efter besked om graviditet

Händelsen enligt anmälan

I januari 2011 började kvinnan en tjänst som jurist/inkassohandläggare på ett inkassobolag med sex månaders provanställning. Hon var överens med arbetsgivaren om att hennes lön skulle höjas om hon fick fortsatt anställning.

När hon fick besked om att anställningen skulle fortsätta kom hon överens med företagets VD om ett lönepåslag på 2500 kronor i månaden.

Men koncernchefen stoppade lönehöjningen. Enligt kvinnan var han tydlig med att det var hennes graviditet och kommande föräldraledighet som var skälet.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 28 november 2011.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att arbetsgivaren brutit mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

19 mars 2012: Stämning

DO stämde företaget till Arbetsdomstolen (AD) för könsdiskriminering och överträdelse mot föräldraledighetslagen.

27 februari 2013: Dom i Arbetsdomstolen

Det var diskriminering och brott mot föräldraledighetslagen när ett företag drog tillbaka en kvinnas lönepåslag då ledningen fick reda på att hon var gravid.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022