Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ideell organisation avbröt rekrytering efter besked om graviditet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna blev erbjuden anställning i en ideell organisation. När de fick veta att hon var gravid drog de tillbaka ett erbjudande.

17 maj 2019: DO lämnar in stämningsansökan

DO menar att kvinnan blivit missgynnad. Missgynnande har en klar koppling till graviditet, och det är därför fråga om könsdiskriminering. DO lämnar därför in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

25 maj 2021: Överenskommelse mellan parterna

Föreningen medger nu att det var diskriminering att avbryta rekryteringen av kvinnan. Mot bakgrund av medgivandet har DO träffat en överenskommelse med föreningen som innebär att kvinnan får drygt 70 000 kr i ersättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022