Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Högskola nekade mest meriterad lektorstjänst

Händelsen enligt anmälan

Södertörns högskola avbröt en pågående rekryteringsprocess med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle krävas för att kunna anställa en döv sökande inte var skäliga.

DO:s bedömning

DO menar att en högskola har de ekonomiska förutsättningarna att kunna vidta åtgärderna och det är inte heller rörde sig om en avancerad teknisk lösning varför även de praktiska förutsättningarna borde finnas. Därför anser DO att de uppgivna merkostnaderna för anpassningsåtgärderna får anses som skäliga i sammanhanget

DO menar också att en stor offentlig arbetsgivare som en högskola också bör vara en föregångare och inte utesluta personer med funktionsnedsättning.

28 oktober 2016: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan mot Södertörns högskola. Arbetsdomstolen kommer att pröva om anpassningsåtgärderna ska anses vara skäliga eller inte.

11 oktober 2017: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens slutsats är att de åtgärder för tillgänglighet som
högskolan hade behövt vidta för att kunna anställa den sökande inte är skäliga och att högskolan därför inte har diskriminerat när de avbröt anställningsförfarandet. DO:s talan ska därför avslås.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021