Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Göteborgs stad ställde in arbetsintervju för att ansökande var gravid

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan sökte en tillsvidaretjänst som HR-specialist vid Trafikkontoret i Göteborgs stad. Via e-post uppmanades hon att kontakta arbetsgivaren för att boka tid för en anställningsintervju. När kvinnan kontaktade arbetsgivaren berättade hon att var mycket intresserad av tjänsten. Hon förklarade också att hon var gravid och skulle föda barn inom kort. Arbetsgivaren ställde då in intervjun, med hänvisning till att man behövde någon på tjänsten omgående och att man hade flera kvalificerade sökande.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 24 oktober 2011.

DO:s bedömning

DO utredde anmälan och därefter bedömt att Göteborgs stad brutit mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

2 mars 2012: Förlikning

DO träffade en förlikning med Göteborgs stad som ger kvinnan 40 000 kronor. Genom förlikningen blev tvisten löst.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juli 2021