Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Friskvårdscenter betalade inte slutlön till kvinna som gjort en DO-anmälan

Händelsen enligt anmälan

Efter att chefen för ett friskvårdscenter fick kännedom om att en nyligen uppsagd kvinna hade gjort en DO-anmälan mot företaget beslutade hon att inte betala ut någon slutlön.

Enligt den uppsagda kvinnan fanns det ett samband mellan uppsägningen och att hon hade berättat för arbetsgivaren att hon var gravid och hon hade därför gjort en DO-anmälan.

DO:s bedömning

DO ansåg efter att ha utrett händelsen att den uteblivna lönen direkt kan kopplas till kvinnans DO-anmälan och att det inte fanns några sakliga skäl att inte betala ut lönen. Därför ansåg DO att det handlade om en överträdelse av diskrimineringslagens repressalieförbud.

6 april 2017: DO stämmer

DO stämde friskvårdscentret för repressalier och yrkade på DO yrkade på att friskvårdscentret skulle betala 15 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

2 juni 2017: Förlikning

Kvinnan och friskvårdscentret förliktes utan DO:s medverkan. Ärendet är därmed avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Till toppen