Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frisersalong i Malmö nekade praktikplats till högstadieelev som bar huvudduk

Händelsen enligt anmälan

Malmö stad erbjuder varje år högstadieelever att få göra betald praktik under sommaren. De arbetsgivare som vill ta emot praktikanter anmäler sitt intresse och platserna fördelas sedan mellan de skolor som deltar.

En person som drev frisersalong drev också café tillsammans med en annan person i en angränsande lokal. De hade anmält att de kunde ta emot praktikanter under sommaren.

Flickan besökte salongen och caféet tillsammans med en ansvarig tjänsteman från skolan. En frisör som hyrde in sig i frisersalongen förklarade att flickan inte kunde göra praktik om hon bar huvudduk, eftersom det stred mot salongens klädpolicy.

DO stämde arbetsgivaren i Arbetsdomstolen (AD) för diskriminering som har samband med flickans religion och kön. Men AD menar att DO inte lyckats visa att den frisör som avvisade flickan haft rätt att agera på arbetsgivarens uppdrag. AD friar därför frisersalongen och caféet.

23 mars 2010: Stämning

DO har stämt en hårsalong som inte gav sommarpraktik till en kvinna med huvudduk. DO kräver 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

23 mars 2011: Dom i Arbetsdomstolen

AD beslutade att arbetsgivaren inte bar ansvar för när en högstadieelev i Malmö nekades praktik på en frisersalong och ett café för att hon bar huvudduk.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen