Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försvarets materielverk lever upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

DO har följt upp Försvarets materielverks arbete med lönekartläggning.

Därför inledde DO en uppföljande tillsyn

DO granskade under 2022 Försvarets materielverks (FMV) arbete med lönekartläggning och konstaterade då att FMV inte levde upp till diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Av beslutet framgick också att DO planerade att följa upp myndighetens arbete med lönekartläggning under hösten 2023.

DO:s beslut

DO har efter sin granskning av FMV:s handlingar bedömt att myndigheten genomfört en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens krav.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslut 2023/5347. Pdf, 107 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 mars 2024