Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Församling krävde att anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier

DO har granskat om en församling har överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet genom att kräva att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier och genom trakasserier. Här följer en sammanfattning av beslutet. Du kan också ladda ner beslutet i sin helhet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick in en anmälan från en person som upplevt sig diskriminerad av sin tidigare arbetsgivare. Personen hade arbetat som kyrkomusiker i en församling och upplevde att församlingen utsatt henne för diskriminering genom att kräva att hen skulle närvara vid religiösa ceremonier. Anmälaren hade också upplevt sig trakasserad på arbetsplatsen.

DO:s beslut

Enligt DO:s bedömning hade kyrkomusikern inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom kravet att närvara vid religiösa ceremonier. DO:s utredning visade inte heller att trakasserier hade förekommit.

Direkt diskriminering

DO konstaterar i beslutet att kravet på närvaro har inneburit ett obehag för anmälaren och kan vara ett missgynnande i diskrimineringslagens mening. Men utredningen visar inte annat än att kravet på närvaro vid de olika religiösa ceremonierna gällde och tillämpades lika för alla anställda. Det har alltså varit fråga om en likabehandling. DO:s bedömning är därför att kyrkomusikern inte har utsatts för direkt diskriminering.

Indirekt diskriminering

DO utredning omfattade även att undersöka om anmälaren utsatts för indirekt diskriminering. Vid bedömningen av om någon utsatts för indirekt diskriminering jämförs den grupp som den missgynnade personen tillhör med en annan grupp. Om den missgynnades personens grupp typiskt sett har svårare än jämförelsegruppen att leva upp till ett visst krav så talar det för att indirekt diskriminering ägt rum. DO anser att kyrkomusikern, som har berättat att hon är troende kristen, ska anses ingå just i gruppen kristna. Den gruppen jämförs i beslutet med personer som inte är kristna. DO konstaterar sedan att det typiskt sett inte är svårare för gruppen kristna att uppfylla kravet på närvaro vid religiösa ceremonier på arbetsplatsen än vad det är för icke-kristna. Det leder till slutsatsen att kyrkomusikern inte missgynnats särskilt och därför inte utsatts för indirekt diskriminering.

Trakasserier

Kyrkomusikern har beskrivit flera olika händelser som hon anser vara diskriminering i form av trakasserier. DO:s utredning har inte utvisat att händelserna har handlat om trakasserier i lagens mening.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 april 2022