Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringskassan ville inte punktskriftsanpassa dataprogram

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan sökte en tjänst som utredare på Försäkringskassan. Hon kallades till intervju och förklarade då vilka hjälpmedel som finns och hur svårigheter kan avhjälpas. Men hon fick inte jobbet trots att hon uppfyllde alla kompetenskrav och hade goda referenser. Försäkringskassan ansåg att det interna dataprogrammet inte gick att använda med en punktskriftsanpassning.

Anmälan till Handikappombudsmannen

Kvinnan gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Handikappombudsmannen som inkom den 30 augusti 2006.

17 februari 2010: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) dömde att Försäkringskassan inte hade någon skyldighet att anpassa datorprogrammet till punktskrift som var en förutsättning för att kvinnan skulle kunna klara arbetet som utredare. Försäkringskassan har därmed inte diskriminerat henne när hon nekades anställning på grund av sin funktionsnedsättning.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021