Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Företag sållade bort sökande eftersom hon var kvinna

Händelsen enligt anmälan

Anmälaren hade sökt arbete hos arbetsgivaren vid flera tillfällen. Vid den senaste ansökan fick kvinnan besked via e-post att arbetet var väldigt fysiskt krävande och att det inte fanns några kvinnor i den aktuella branschen, samt att en man fått jobbet. Kvinnan ansåg sig åsidosatt på grund av sitt kön.

DO:s bedömning

DO:s bedömning är att arbetsgivaren baserat sitt beslut på en föreställning om att kvinnor inte kan ha den fysiska förmåga som krävs för arbetet, utan att någon individuell bedömning av kvinnans meriter och personliga förutsättningar gjordes. Hon har därmed sorterats bort i rekryteringsprocessen på grund av sitt kön. E-postmeddelandet från arbetsgivaren har även inneburit att kvinnan avskräckts från att söka framtida arbeten hos arbetsgivaren.

27 mars 2023: DO begär diskrimineringsersättning

DO begär att arbetsgivaren ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

28 april 2023: DO stämmer

Arbetsgivaren valde att inte betala begärd ersättning. DO gick därför vidare genom att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 maj 2023
Till toppen