Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Företag sa upp anställd som behövde ta ut föräldraledighet

Händelse enligt anmälan

En man var tillsvidareanställd på ett företag som arbetar med matleveranser i Stockholm. I samband med att mannen oväntat behövde ta ut föräldraledighet fick han beskedet att han skulle bli uppsagd om han inte avbröt föräldraledigheten. Kort därefter sa företaget upp mannen på grund av arbetsbrist.

12 april 2022: DO stämmer

DO anser att det finns ett sådant tydligt samband mellan föräldraledigheten och uppsägningen att det finns anledning att anta att mannen har missgynnats av skäl som har samband med hans föräldraledighet.

DO stämmer företaget för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. En föräldraledig arbetstagare ska inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet.

DO begär att företaget ska betala allmänt skadestånd med 100 000 för kränkning samt ekonomiskt skadestånd för förlorad inkomst och semesterersättning till mannen.

21 december: Dom i Arbetsdomstolen (tredskodom)

Arbetsdomstolen meddelade en tredskodom som innebär att företaget ska betala ersättning och allmänt skadestånd till arbetstagaren.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 februari 2023