Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Folktandvården i Stockholm förbjöd anställd att bära engångsärmar

Händelsen enligt anmälan till DO

En kvinna som hade arbetat som tandläkare sedan 2006 använde så kallade engångsärmar när hon arbetade med patienter. Engångsärmarna syftade till att dölja hennes armar eftersom hon av religiösa skäl inte visade sina armar för män utanför familjen.

I början av 2016 fattade hennes arbetsgivare (Folktandvården) ett beslut som innebar att användningen av engångsärmar inte längre skulle vara tillåtet med hänvisning till Socialstyrelsens nya föreskrifter. Kvinnan informerades om att hon skulle bli uppsagd om hon inte följde de nya rutinerna.

22 december 2016: DO stämmer

DO utredde händelsen och anser att Socialstyrelsens föreskrifter inte utesluter användningen av skyddskläder av engångskaraktär som täcker ärmarna som komplement till arbetskläderna.

DO har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) och yrkar på att Folktandvården Stockholms län AB ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

20 december 2017: Dom i Arbetsdomstolen

AD anser att Folktandvården inte har diskriminerat kvinnan genom att besluta om förbud mot engångsärmar när skyddshandskar ska användas eftersom beslutet haft ett berättigat syfte – att bibehålla patientsäkerheten. Folktandvården är därför inte skyldig att betala kvinnan diskrimineringsersättning. DO:s talan avslås.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Till toppen