Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fackförbund avrådde medlem att anmäla upplevda trakasserier

Därför inledde DO en tillsyn

DO tog emot en anmälan om diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet och religion. I anmälan uppgavs bland annat att en medlem i Sveriges läkarförbund hade blivit utsatt för diskriminering genom att förbundet inte hade gett medlemmen ett sådant fackligt stöd som förbundet normalt ger sina medlemmar.

DO:s beslut

I utredningen har DO tagit del av en ljudinspelning. Där framgår att förbundet har lämnat ett besked till medlemmen att förbundet aldrig skulle föra fram en grov anklagelse om antisemitism till medlemmens arbetsgivare eftersom det skulle kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren.

Enligt DO:s beslut har det beskedet inte kunnat tolkas på annat sätt än att det skulle vara meningslöst för medlemmen att anmäla trakasserierna till fackförbundet. DO bedömde att en person som ansåg sig trakasserad på annan grund, exempelvis kön eller funktionsnedsättning, inte skulle ha fått samma besked. Därför bedömde DO att förbundet genom beskedet överträtt diskrimineringsförbudet

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022