Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Erbjudande om tjänst drogs tillbaka med hänvisning till huvudduk

Därför inledde DO en tillsyn

I en anmälan framkom uppgifter om att en kvinna sökt anställning vid ett bemanningsföretag och genom det inhyrning för lagerarbete hos Bolaget B. Erbjudandet om att få tjänstgöra som inhyrd personal drogs sedan tillbaka med hänvisning till att anmälaren bär muslimsk huvudduk. Bemanningsföretaget har på uppmaning av Bolaget framfört till att de har en klädkod och att hon av säkerhetsskäl därför inte kan arbeta på lagret.

DO:s beslut

DO konstaterar att Bolaget överträdde förbudet mot indirekt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, genom att inte ta emot en person som bär huvudduk som inhyrd arbetskraft för lagerarbete.

Bolaget angav som skäl för beslutet att personens huvudduk utgjorde en säkerhetsrisk i arbetet. Bolaget hade dock framfört till DO att på Bolagets andra lager på andra håll i landet har funnits anställda på med huvudduk. Bolaget såg inte längre några hinder för att anställa personer som bär huvudduk för denna typ av arbete.

DO konstaterar att säkerhet i sig är ett så kallat berättigat syfte, och alltså under vissa omständigheter kan vara skäl för att föreskriva viss klädsel på en arbetsplats. Men ett förbud mot huvudduk i den aktuella situationen kan inte anses vara lämpligt eller nödvändigt för att upprätthålla säkerheten på den aktuella arbetsplatsen.

Av diskrimineringslagen framgår också att förbudet för en arbetsgivare att diskriminera omfattar såväl anställd som inhyrd personal, och att förbudet också är tillämpligt innan någon faktiskt påbörjar arbetet som inhyrd eller inlånad.

DO har avslutat ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022