Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En man upplevde sig missgynnad vid rekrytering

Händelsen enligt anmälan

I september 2006 sökte en matvarukedja flera originalare till sin ateljé i Kungälv. För att hitta rätt personer anlitade matvarukedjan ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget skickade bland annat en väl kvalificerad kandidat med bosniskt ursprung. Matvarukedjan valde bort denne kandidat med hänvisning till att han inte passade in i teamet, eftersom det fanns "risk" att han skulle kunna ha synpunkter på "det kreativa arbetet". Mannen som upplevde att intervjun hos matvarukedjan hade gått bra blev mycket förvånad över att inte ha fått något uppdrag. Mannen gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed).

Omed:s bedömning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering menade att den arbetssökande blivit utsatt för etnisk diskriminering i rekryteringen.

Omed stämmer

Omed stämde matvarukedjan och bemanningsföretaget för direkt diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och krävde skadestånd till mannen.

11 februari 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) beslutade att matvarukedjan och bemanningsföretaget inte gjort sig skyldiga till etnisk diskriminering när de inte anställt en arbetssökande man.

AD menade att DO inte gjort antagligt att diskriminering förekommit. Den bosniske mannen hade visserligen bättre formella meriter och längre yrkeserfarenhet än de andra, men i detta fall hade matvarukedjan rätt att sätta den personliga lämpligheten främst. AD:s sammanfattande bedömning är att den bosniske mannen inte var mer meriterad än de andra och att DO därmed inte visat att det förekommit etnisk diskriminering.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 februari 2022