Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan var anställd av ett bemanningsföretag och hade sedan augusti 2021 utfört ett uppdrag som inhyrd konsult hos elnätsbolaget. Bolaget hade förlängt uppdraget vid två tillfällen, men när kvinnan meddelade att hon var gravid beslutade elnätsbolaget att inte längre förlänga det. Under ett möte förklarade chefen att skälet var att kvinnan inte längre skulle vara kvar eftersom hon skulle ha barn.

DO:s bedömning

Efter att ha utrett händelsen är DO:s bedömning att elnätsbolaget har könsdiskriminerat kvinnan. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering omfattar även den som är inhyrd för att utföra ett arbete.

12 oktober 2023: DO begär ersättning

Då elnätsbolaget har utsatt kvinnan för direkt diskriminering begär DO att bolaget betalar 75 000 kronor i ersättning till henne.

18 oktober 2023: Bolaget betalar ersättning

Elnätsbolaget betalar diskrimineringsersättning till kvinnan. Därmed är ärendet avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023