Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chefer på restaurang i Malmö hånade servitör

Händelsen enligt anmälan

En man hade en tidsbegränsad anställning som servitör på en restaurang i Malmö. Mannen blev redan från början av anställningen trakasserad av sina chefer på ett sätt som hade samband med hans sexuella läggning. Trakasserierna hade också samband med mannens könsuttryck, bland annat genom påståenden från cheferna att han ska ha sett ut som en kvinna och ifrågasättanden om varför han använder smink.

Trots att mannen upplevde nedsättande kommentarer nästan dagligen fortsatte han att arbeta på restaurangen i tre månader, men därefter lämnade han anställningen i förtid.

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan som inkom den 24 juni, 2015.

DO:s bedömning

Restaurangen har utsatt mannen för diskriminering genom att utsätta honom för ovälkomna kommentarer av sexuell natur som har kränkt hans värdighet. Vissa av kommentarerna har även haft samband med mannens sexuella läggning, och/ eller könstillhörighet, och/ eller könsöverskridande uttryck.

Vidare har mannen även missgynnats genom att han inte fick det stöd han borde ha fått när han utsattes för misshandel av en gäst på restaurangen. Missgynnandet hade samband med mannens sexuella läggning och/ eller könstillhörighet. En person med annan sexuell läggning och/eller könstillhörighet skulle inte ha behandlats på samma sätt.

3 december, 2015: Stämning

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) och yrkade på att restaurangen ska betala 125 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Stämningen är återkallad.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022
Till toppen