Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chef utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Händelsen enligt anmälan

I anslutning till en sommarfest blev en kvinna i Västra Sverige utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. Sommarfesten anordnades av det företag som var kvinnans arbetsgivare och mannen som utförde handlingarna var kvinnans chef och företagets ägare.

De sexuella trakasserierna har bestått i beröring av kvinnan, kommentarer samt meddelanden av sexuell natur.

DO:s bedömning

DO:s utredning visar att det måste ha varit uppenbart för chefen att hans agerande var oönskat. Utredningen är omfattande och uppgifterna stöds bland annat av vittnesmål, ljudfiler och skärmdumpar på sms-konversationer.

DO konstaterar att företaget, genom chefens agerande, har utsatt kvinnan för diskriminering i form av sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

11 december 2023: DO begär ersättning

DO begär att företaget betalar 100 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

30 januari 2024: Överenskommelse

Företaget och DO har nått en överenskommelse och DO avslutar därmed ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 februari 2024