Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chef på trafikskola utsatte kvinnlig anställd för sexuella trakasserier och repressalier

Händelsen enligt anmälan

En kvinna blev utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. Chefen kom med ovälkomna förslag och kommentarer samt oönskad fysisk beröring av sexuell natur vid flera tillfällen mellan maj och juli 2011. Trots att hon sa ifrån fortsatte trakasserierna.

Arbetsgivaren utsatte även kvinnan för repressalier eftersom han avbröt hennes anställning när hon påtalade de sexuella trakasserierna för honom.

21 mars 2012: Stämning

DO stämde trafikskolan i Arbetsdomstolen (AD) och yrkade att ägaren skulle betala en diskrimineringsersättning på 200 000 kronor. Beloppet utgick både för de sexuella trakasserierna och för att arbetsgivaren hade brutit mot repressalieförbudet i diskrimineringslagen.

12 september 2012: Dom i Arbetsdomstolen (tredskodom)

AD dömde trafikskolan att betala 150 000 kronor i skadestånd till kvinnan i en tredskodom.

Fakta

En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak utan att domstolen dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. I det här fallet svarade trafikskolan inte på DO:s stämningsansökan. Därför utfärdade AD en tredskodom.

Dock vände sig trafikskolan till AD inom en månad från den dag domen meddelades och begärde återvinning. Därför togs handläggningen hos AD upp på nytt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 december 2021