Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chef på konsertlokal uttryckte sig nedlåtande och anspelade på sexuella situationer

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan hade sökt anställning som projektledare men fick till svar att hon inte hade tillräcklig erfarenhet för tjänsten. I stället föreslog den rekryterande chefen att hon kunde börja som assistent. Under de två möten som kvinnan och chefen sedan hade uttryckte chefen återkommande gånger nedlåtande kommentarer om kvinnor och anspelningar på sexuella situationer, bland annat att de två skulle ha sex.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 2 oktober 2012.

DO:s bedömning

Efter utredning anser DO att bolaget har utsatt den arbetssökande för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön.

11 april 2013: Stämning

DO stämde bolaget för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. När en ung kvinna sökte arbete på konferenscentret utsattes hon för påtryckningar av sexuell natur och kränkande kommentarer.

30 oktober 2014: Förlikning

Bolaget medgav trakasserierna. DO och företaget har ingått en förlikning. Förlikningen innebär att bolaget betalar yrkat belopp till kvinnan som därmed får 125 000 kronor.

Förlikningen gällde även en annan kvinna som upplevt liknande trakasserier i samband med en rekrytering (diarienummer 2013/1504). Även hon fick 125 000 kronor i ersättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021