Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chef på gruppboende mejlade bilder av sexuell natur till anställda

Händelsen enligt anmälan

Två kvinnorna arbetade under flera år som mentalskötare på ett kommunalt gruppboende för psykiskt sjuka i Helsingborg.

Julen 2007 satte chefen upp en teckning i personalrummet föreställande en manlig person med erektion och diverse julattribut. Trots att kvinnorna gjorde klart för chefen att de inte ville se sådant på sin arbetsplats, mejlade han bilden till dem julen följande år. Chefen pratade också vid flera tillfällen nedsättande om kvinnorna som "östflickorna".

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde varsin anmälan till DO som inkom den 9 november 2009 och den 18 november 2009.

19 mars 2010: Stämning

DO stämde Helsingborgs kommun för sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och repressalier.

16 februari 2011: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) fann att mannen utsatte kvinnorna för sexuella trakasserier. Enligt domen var det också klarlagt att åtminstone den ena av kvinnorna även utsatts för trakasserier som har samband med hennes etniska tillhörighet.

AD dömde Helsingborgs kommun att betala 35 000 respektive 25 000 kronor i skadestånd till de två kvinnorna.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021