Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chef och arbetstagare på ett gruppboende trakasserade kollega

Händelsen enligt anmälan

Mannen har sedan 2004 arbetat vid ett av kommunens gruppboende för vuxna med autism och har vid flera tillfällen fått nedsättande glåpord av både chefen och några arbetskamrater. Bland annat sa chefen att mannen hade så bra hand med de boende för att han använde voodoo och att hans beteende var kulturellt betingat. Hon sa också att de boende gjorde som han sa för att de var rädda för honom, eftersom han var stor och svart.

Han har också blivit trakasserad av arbetskollegorna som kallat honom bland annat svartskalle, blackey, afrikanen, big black bastard och påstått att de inte förstod vad han sa.

Bedömning av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Trots att de ansvariga kände till detta har kommunen inte utrett eller åtgärdat trakasserierna. Eftersom trakasserierna var rasistiska bedömde den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) att avstängningen och förflyttningen hade samband med mannens etniska tillhörighet. Omed ansåg att kommunen därmed hade brutit mot lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet.

Omed stämde Härryda kommun för diskriminering.

14 januari 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Härryda kommun friades för direkt diskriminering och trakasserier. Kommunen friades också från anklagelserna om brist i skyldigheten att utreda och förhindra för trakasserier. Arbetsdomstolen ansåg dock att arbetsgivaren hade brutit mot kollektivavtalet och dömde kommunen att betala 10 000 kronor i allmänt skadestånd till mannen.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022