Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chef hånade anställd och anspelade på sexuell läggning

Händelsen enligt anmälan

Mannen började arbeta på varuhuset i december 2013. När han skulle hämta ut sina arbetskläder visade det sig att herrstorlekarna var slut, därför fick han tills vidare hålla tillgodo med damstorleken. Han fick löfte om att en ny uppsättning kläder skulle komma så småningom. Drygt tre månader senare, i mitten av mars, tog mannen upp frågan om kläderna igen men fick då en kommentar från chefen som antydde att mannen var homosexuell och därför inte borde ha något att invända mot att kläderna var i dammodell.

DO:s bedömning

DO:s utredning kom fram till att mannen hade blivit utsatt för trakasserier som har samband med sexuell läggning och kön.

Enligt DO är händelsen typisk för en homofobisk jargong som är vanligt förekommande på arbetsplatser. Den handlar om att uttryck rörande att en man är, eller påstås vara, feminin och/eller homosexuell används för att kränka eller förklena. Det är viktigt att chefer föregår med gott exempel och är medvetna om att den här typen av nedsättande kommentarer inte är acceptabla på en arbetsplats.

23 oktober 2014: Förlikning

DO hade efter utredning beslutat att stämma varuhuskedjan, men eftersom företaget i fråga har medgett överträdelsen har parterna i stället träffat en förlikning. Förlikningen innebär Rusta betalar en ersättning på 20 000 kronor till mannen.

Fakta

Enligt en undersökning som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av tidningen Kollega har 37 procent av de svarande upplevt främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer på sin arbetsplats. 10 procent har upplevt att främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer har riktats mot dem personligen.

I en undersökning som Novus genomförde för LO 2011 svarade endast 30 procent att de skulle säga ifrån om någon på arbetsplatsen skämtade om HBT-personer.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Till toppen