Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Cateringfirma avslutade kvinnas provanställning på grund av graviditet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna hade en provanställning som restaurangbiträde hos en cateringfirma och hade arbetat i ungefär en månad när hon fick veta att hon var gravid. Efter att ha berättat om graviditeten för sin chef avslutade han hennes provanställning.

21 juni 2017: DO stämmer

DO anser efter att ha utrett händelsen att skälet till att provanställningen avslutats har haft samband med graviditet och föräldraledighet. DO:s bedömning är att kvinnan därför har missgynnats i strid med diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Enligt det så kallade mödraskyddsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) får en arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare är gravid inte säga upp arbetstagaren, förutom i undantagsfall och i så fall för skäl som är godtagbara för uppsägning och som inte får ha koppling till graviditeten. Enligt DO ska de svenska bestämmelserna tolkas i enlighet med mödraskyddsdirektivet.

DO lämnade därför in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och yrkade att arbetsgivaren ska betala 100 000 kr för brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen, samt därtill ersätta henne för den ekonomiska skada hon har lidit och lider fram till dag för dom i målet.

22 november 2017: Förlikning mellan parterna

Parterna har ingått en förlikningsöverenskommelse. Förlikningen innebär att företaget ska betala kvinnan ersättning. I och med överenskommelsen är tvisten avgjord och ärendet är avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021