Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Café sållade bort en man som sökte arbete

Händelse enligt anmälan

Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal. Han blev då uppmanad att skicka in sitt CV vilket han också gjorde. En tid senare skrev han till caféet för att höra hur det gick med hans ansökan. Han fick då svar att han inte skulle komma ifråga för anställning eftersom det vid tillfället endast var kvinnor som arbetade på caféet och att arbetsgivaren gemensamt med de anställda hade bestämt att de ville fortsätta så.

DO: bedömning

DO bedömer att bortsållningen har inneburit att mannen har blivit missgynnad. Det har medfört att han inte fick möjlighet att gå vidare i rekryterings­processen och i förlängningen möjligheten att komma i fråga för en anställning. Det framgår tydligt framgår av arbetsgivarens svar till mannen att han har valts bort mot bakgrund av kön, och det är en överträdelse av diskrimineringslagen.

2 november 2023: DO stämmer

Mannen har inte fått möjlighet att gå vidare i rekryterings­processen och i förlängningen möjligheten att komma i fråga för en anställning. Det framgår tydligt av arbetsgivarens svar till mannen att han har valts bort mot bakgrund av kön, och det är en överträdelse av diskrimineringslagen. DO stämmer därför caféet i Arbetsdomstolen.

14 december 2023: Arbetsgivaren betalar ersättning

DO återkallar sin stämningsansökan efter att parterna nått en överens­kommelse som innebär att mannen får en ersättning från caféet. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 december 2023