Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bolag i Katrineholm hotade kvinna efter att hen anmält bolaget

Händelsen enligt anmälan

En chef på ett bolag har kritiserat och ifrågasatt en kvinnlig anställd. Chefen har hotat henne med sämre behandling samt gjort uttalanden med innebörden att hon riskerade att bli av med sin anställning. Hoten och uttalandena har gjorts på grund av att anmälaren gjort en anmälan till DO om att bolaget utsatt henne för diskriminering.

14 juni 2018: DO stämmer

I den aktuella händelsen har DO:s utredning visat att de kommentarer och hot om sämre behandling och arbetsuppgifter som kvinnan fick ta emot hade ett samband med den DO-anmälan som hon hade gjort, och att dessa medförde ett betydande obehag för kvinnan. DO:s bedömning är därför att det är fråga om en överträdelse av repressalieförbudet.

Anmälaren har återkallat sin anmälan och ärendet är avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 februari 2023