Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Biluthyrning kallade inte kvinna till intervju trots goda kvalifikationer

Händelsen enligt anmälan

En kvinna sökte arbete på biluthyrningen som bilvårdare. Trots att hon hade lång erfarenhet, mycket goda kvalifikationer och goda språkkunskaper blev hon inte kallad till anställningsintervju. I stället kallades fem män och en kvinna i 20-årsåldern. Flera av dem hade ingen utbildning eller yrkeserfarenhet. Kvinnan anmälde detta till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som stämde företaget för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön och ålder.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Kvinnan gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 25 juni 2007.

Omeds bedömning

Omed ansåg att kvinnan till skillnad från de flesta som kallades till intervju, hade både bilteknisk och maskinteknisk utbildning och arbetserfarenhet av konstruktion och montage av bilar. Hon hade även kört taxi och arbetat i flera serviceyrken, bland annat i bilbranschen och i hotellbranschen. Omed menade att kvinnan uppfyllde de språkkrav som arbetsgivaren ställt. Hon talar flera språk flytande. Enligt Omed hade kvinnan mycket goda kvalifikationer för arbetet jämfört med övriga sökande. Omed gjorde därför gällande att hon borde ha fått arbetet eller åtminstone ha kallats till anställningsintervju.

Omed ansåg att kvinnan blivit diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet och ålder i förening och att det förelåg ett samband mellan dessa grunder och att hon valdes bort i rekryteringsprocessen.

21 januari 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) menade att biluthyrningen hade sakliga skäl att inte kalla en tjeckisk kvinna till anställningsintervju då hon inte fyllt i ansökan korrekt och ansåg därmed att arbetsgivaren inte hade diskriminerat kvinnan.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022