Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bemanningsbolag krävde att kvinna hade annan anställning på deltid

Händelsen enligt anmälan

En kvinnan sökte ett deltidsarbete hos ett bemanningsföretag. När hon berättade att hon var sjukskriven till 50 procent och därför endast kunde arbeta halvtid meddelade bolaget att hon inte kunde få den aktuella tjänsten. Orsaken var att bolaget krävde att hon skulle ha en annan anställning på deltid.

Kvinnan arbetar deltid för att hon på grund av sin kroniska sjukdom endast har 50 procents funktionsförmåga

Bolaget har bekräftat att de mot bakgrund av gällande kollektivavtal tillämpar urvalskriterier som bland annat utesluter personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan ha något annat arbete.

1 juli 2016: DO stämmer

DO menar att bemanningsbolagets urvalskriterier strider mot diskrimineringslagen och riskerar att leda till att utesluta ett stort antal personer med nedsatt arbetsförmåga från att söka just den typ av arbeten som de kan utföra. DO stämde därför bolaget i Arbetsdomstolen.

20 juni 2018: Dom i arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) har funnit att bolaget utsatt kvinnan för indirekt
diskriminering genom att de för tidsbegränsat arbete i bolagets
uthyrningsverksamhet på tjänstemannaområdet tillämpat ett krav på annan
huvudsaklig sysselsättning om minst 50 procent, i form av huvudsakligen
anställning eller egen verksamhet. Enligt domstolen ska bemanningsföretaget betala kvinnan diskrimineringsersättning med sammanlagt 110 000 kr.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021