Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bank nekade kvinna provanställning på grund av graviditet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna sökte anställning hos Banken i deras kundtjänst under hösten 2023. Rekryteringen avbröts dock efter att kvinnan meddelade att hon var gravid. Banken uppgav att eftersom hon inte kunde arbeta heltid sammanhängande i sex månader kunde hon inte erbjudas tjänsten. Enligt Banken var detta ett krav för tjänsten mot bakgrund av ett behov att ha medarbetare som kunde vara självgående i sin anställning våren 2024 och att detta var ett ”nödvändigt och reellt krav” för verksamheten.

DO:s bedömning

DO har utrett händelsen och bedömer att kvinnan har blivit utsatt för diskriminering.

18 april 2024: DO begär ersättning

DO begär att Banken ska betala 140 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

29 april 2024: Banken betalar ersättning

Banken har meddelat att de betalar ersättning till kvinnan. I och med det avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 april 2024