Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsledare utsatte medarbetare för ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur

Händelsen enligt anmälan

Mellan juni och oktober 2014 blev kvinnan vid flera tillfällen utsatt för sexuella trakasserier av en arbetsledare på ett bageri i Skåne. Trakasserierna bestod av ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur. Trots att kvinnan sa ifrån fortsatte trakasserierna.

Andra anställda vittnar om att det har förekommit en sexistisk jargong på arbetsplatsen med bland annat grova ord.

Arbetsgivaren har delvis stängt av arbetsledaren från arbetet under utredningen av ärendet.

Kvinnan har mått dåligt av det inträffade och har blivit sjukskriven. Hon har inte orkat gå tillbaka till arbetsplatsen och har avslutat sin anställning.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 6 oktober 2014.

DO:s bedömning

DO anser efter, att ha utrett händelsen, att kvinnan har blivit utsatt för sexuella trakasserier av arbetsledaren på bageriet.

18 februari 2015: Ansökan om stämning

DO har skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och begär 100 000 kronor i diskrimineringsersättning av bageriet till kvinnan.

21 september 2016: Dom i Arbetsdomstolen (AD)

AD ansåg att arbetsgivaren hade gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.

Enligt Arbetsdomstolen ska arbetsledaren likställas med arbetsgivaren och dömde därför bolaget att betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

AD menade också att de grova skämt som förekom på arbetsplatsen kan vara ett sådant uppträdande av sexuell natur som kan kränka någons värdighet på det sätt som avses i diskrimineringslagen.

Fakta: Sexuella trakasserier i arbetslivet

Trakasserier på grund av kön handlar om ett uppträdande som kränker en arbetstagares värdighet på arbetsplatsen och som har samband med arbetstagarens kön. Det kan vara könsbaserade förolämpningar, stötande eller nedsättande kommentarer om utseende, beteende eller klädsel, förlöjligande generaliseringar av "kvinnliga" eller "manliga" egenskaper, nedsättande kommentarer eller skämt med anknytning till kvinnor eller män som grupp.

Trakasserierna kan också visa sig i form av härskartekniker som osynliggörande, förlöjligande och undanhållande av information.

Sexuella trakasserier handlar om ett kränkande uppträdande av sexuell natur, till exempel tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.

Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort uppger 28 procent av alla kvinnor mellan 16 och 29 år att de på arbetet har utsatts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:3).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022