Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsledare på skogsbolag använde kränkande och sexualiserat språk

Händelsen enligt anmälan

Två kvinnor blev utsatta för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön av sin arbetsledare. Trakasserierna ägde rum när de sommarjobbade som plantsättare för skogsföretaget.

Kvinnorna blev utsatta för trakasserier av sin arbetsledare vid upprepade tillfällen mellan juni och augusti 2011. Arbetsledaren trakasserade dem genom ett kränkande och sexualiserat/ könsrelaterat språkbruk. Trakasserierna bestod även av negativ särbehandling av kvinnorna i förhållande till männen i arbetslaget.

De bägge kvinnorna försökte säga ifrån och markerat att handlingarna och kommentarerna varit ovälkomna. Trots detta har trakasserierna fortsatt.

Anmälan till DO

Kvinnorna gjorde en anmälan till DO som inkom den 16 augusti 2011.

4 april 2012: Stämning

DO stämde skogsbolaget i Arbetsdomstolen (AD). Stämningen gällde sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön.

6 november 2012: Förlikning

DO och skogsbolaget ingick en förlikning. Förlikningen innebar att kvinnorna fick en ersättning på 60 000 kronor var.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021