Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivares arbete med lönekartläggning

DO granskade 100 privata arbetsgivare med 150–499 anställda ur olika branscher med en stor andel tjänstemän.

14 februari 2013: Regeringsuppdrag

Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder.

Inom ramen för detta uppdrag valde DO bland annat att granska 100 privata arbetsgivare med 150–499 anställda ur olika branscher med en stor andel tjänstemän.

Granskade arbetsgivare

 1. American express service Europe, TD, Engl Filial
 2. Capio Lundby sjukhus AB
 3. Capio Psykiatri AB
 4. Advokatfirman Vinge Stockholm AB
 5. Brommageriatriken AB
 6. Fora AB
 7. Backa läkarhus AB
 8. Daymaker AB
 9. Barnbördshuset Stockholm AB
 10. Achima Care AB
 11. Ersta Sköndal högskola AB
 12. Advokatfirman Lindahl i Stockholm Aktiebolag
 13. ICA banken AB
 14. GE money bank AB
 15. Mondelez Europé Services GMBH Schweiz - Svensk filial
 16. Nordnet bank AB
 17. Sparbanken Öresund AB
 18. Carnegie investment bank AB
 19. Dnb bank ASA, Svensk filial
 20. Marginalen bank bankaktiebolag
 21. IKANO bank AB (PUBL)
 22. Sparbanken 1826
 23. Sparbanken Syd
 24. Sandvik aktiebolag
 25. E.ON Sverige aktiebolag
 26. Perstorp aktiebolag
 27. SWECO Sverige AB
 28. Hermods aktiebolag
 29. SWEREA IVF AB
 30. Matrisen redovisning och rådgivning aktiebolag
 31. PEAB support AB
 32. Medicinsk röntgen aktiebolag
 33. Volvofinans bank AB
 34. Awapatent aktiebolag
 35. Aktiebolaget Svensk exportkredit
 36. Syngenta Seeds AB
 37. IVL Svenska miljöinstitutet AB
 38. Nordens teknikerinstitut aktiebolag (NTI)
 39. Pricewaterhousecoopers i Sverige AB
 40. Kärnkraftsäkerhet och utbildning aktiebolag
 41. Stora Enso AB
 42. Feelgood företagshälsovård AB
 43. STADIUM aktiebolag
 44. Cityakuten i Praktikertjänst aktiebolag
 45. SWEDBANK Robur fonder AB
 46. CWT Sverige AB
 47. Fortum power and heat AB
 48. Ticket Privatresor AB
 49. VISMA services AB
 50. BDO Göteborg AB
 51. Via Egencia Sweden AB
 52. Inter IKEA Systems Service AB
 53. Rehab Station Stockholm Aktiebolag
 54. BDO Mälardalen AB
 55. Sophiahemmet Aktiebolag AON Sweden AB
 56. Wasa Kredit AB
 57. Grönlunds Yrkesutbildningar AB
 58. H.F. Oral Care Aktiebolag
 59. Yrkesakademin AB
 60. Vittragymnasiet AB
 61. Iris Hadar AB
 62. Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 63. Aktiebolag Teamolmed Syd AB
 64. Max Matthiessen AB
  Distriktstandvården Sverige AB
 65. Arbetslivsresurs AR AB
 66. Samariten Ambulans Aktiebolag
 67. Fridalskolorna AB
 68. Spenshult AB
 69. Entercard Sverige AB
 70. Rytmus AB
 71. Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag
 72. Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag
 73. Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 74. Högskoleservice i Jönköping
 75. Aktiebolag Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping
 76. Svea Ekonomi AB
 77. Elekta Instrument AB
 78. Avonova Kinnekullehälsan AB
 79. Competens Utbildning Sverige AB
 80. Hogg Robinson Nordic AB
 81. Recall Sweden AB
 82. Exchange Finans Europe AB
 83. Capio Sjukvård AB
 84. Adecco HR Aktiebolag
 85. Consortio Fashion Group Aktiebolag
 86. Capio Närvård AB
 87. Opuscapita AB
 88. Drottning Blankas Gymnasieskola AB
 89. Lärande i Sverige AB
 90. Avanza Bank AB
 91. McKinsey & Company Service AB
 92. SEB Kort Bank AB
 93. Plusgymnasiet AB
 94. Ework Scandinavia AB
 95. Capio Geriatrik Nacka AB
 96. IT Gymnasiet Sverige AB

27 februari 2015: Utdrag ur återrapporteringen

De privata företagen bedriver ett arbete för jämställda löner. Samtliga tillsynsobjekt har redovisat ett pågående arbete. I en majoritet av fallen brister emellertid arbetet på en eller flera punkter.

Resultatet av granskningen synliggör att bristerna är mest framträdande när det gäller att jämföra kraven i arbetena mellan olika grupper samt att analysera löneskillnaderna mellan grupperna.

DO:s tillsyn har bidragit till att flera arbetsgivare genomfört förbättringar som innebär att de nu lever upp till sina skyldigheter och därigenom tar ett större ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter. Granskningen visar att tillsyn är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män då det kan stimulera arbetsgivarnas arbete inom området.

Observera att tillsynen genomföres utifrån bestämmelser om aktiva åtgärder som fanns 2015 och att dessa förändrades 1 januari 2017.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024