Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare ville inte återanställa arbetssökande med MS-diagnos

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som sökte arbete på ett större rederi fick veta att hon inte var aktuell för anställning när det framkom att hon har MS. Kvinnan har kunnat arbeta heltid de senaste åren, men någon medicinsk bedömning av hennes möjlighet att arbeta gjordes aldrig.

Eftersom hon tidigare arbetat inom rederiet sökte hon under våren 2013 på nytt arbete där. Företagets rekryteringsansvarige uppskattade kvinnans tidigare erfarenhet, och efter ett inledande samtal bokades hon in för en obligatorisk läkarundersökning samt inskolning på arbetsplatsen.

Strax innan läkarundersökningen skulle äga rum ringde dock den rekryteringsansvarige till kvinnan och berättade att hon inte var aktuell för anställning. Skälet var enligt den rekryteringsansvarige kvinnans diagnos.

19 december 2013: Stämning

DO ansåg att rederiet diskriminerat den arbetssökande som har samband med funktionsnedsättning och begärde 75 000 kronor i diskrimineringsersättning.

7 februari 2014: Förlikning

Rederiet medgav att de har diskriminerat den arbetssökande och att det har samband med funktionsnedsättning. Parterna valde då att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att företaget betalade 75 000 kronor i ersättning till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021