Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare utredde inte information om sexuella trakasserier

Händelsen enligt anmälan

En kvinna upplevde att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under sommaren och hösten 2023, av kollegor i arbetsgruppen som stod för kränkande kommentarer och ryktesspridning av sexuell natur. Kvinnan och en kollega till henne kontaktade olika chefer på arbetsplatsen om det som pågick men arbetsgivaren agerade inte.

Arbetsgivaren å sin sida uppfattade det som en allmän konflikt inom arbetsgruppen, och säger att kvinnan inte velat prata om vad som hänt.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och gör bedömningen att arbetsgivaren har brustit i sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier som har samband med kön och/eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen efter att de fått kännedom om anmälarens upplevelse. Kvinnan har därmed blivit utsatt för diskriminering.

24 april 2024: DO begär ersättning

DO begär att arbetsgivaren ska betala 75 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

13 maj 2024: Förlikning

Arbetsgivaren och DO har nått en förlikning och DO avslutar därmed ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 maj 2024